akutt eosinofil pneumoni

importan; Det er mulig at den viktigste tittelen på rapporten Akutt eosinofil pneumoni er ikke navnet du forventet. Vennligst sjekk synonymer liste for å finne alternative navn (r) og uorden underavdeling (er) som omfattes av denne rapporten.

summar; Akutt eosinofil pneumoni (AEP) er en sjelden lidelse preget av raske oppbyggingen av eosinofiler i lungene (pulmonal eosinofili). Eosinofiler er en type hvite blodceller og er en del av immunsystemet. De er vanligvis produsert i respons til allergener, betennelse eller infeksjon (særlig parasittiske seg) og de er særlig aktive i luftveiene. Vanlige symptomer assosiert med AEP inkluderer progressive kortpustethet (dyspné) av raskt innsettende, hoste, tretthet, nattesvette, lavgradig feber, og utilsiktet vekttap. AEP kan raskt utvikle seg til å forårsake akutt respirasjonssvikt. Den eksakte årsaken til sykdommen er ukjent (idiopatisk) i mange tilfeller; Innføring; AEP ble først beskrevet som en selvstendig enhet i den medisinske litteraturen i 1989 AEP er klassifisert som en form for eosinofil lungesykdom, en stor gruppe av interstitielle lungesykdommer. AEP er forskjellig fra kronisk eosinofil pneumoni (CEP), som er preget av langsommere progresjon, manglende progresjon til akutt respirasjonssvikt, hyppige tilbakefall og er ofte assosiert med astma. For mer informasjon om CEP, velg “kronisk eosinofil pneumoni” som søkeord i NORD Rare Disease Database.

Centers for Disease Control og Preventio; 1600 Clifton Road N; Atlanta, GA 3033; Tlf: (404) 639-353; Tlf: (800) 232-463; TDD: (888) 232-634; E-post: cdcinfo@cdc.go~~V; Internett: http://www.cdc.gov; NIH / National Heart, Lung and Blood Institut; P.O. Box 3010; Bethesda, MD 20892-010; Tlf: (301) 592-857; Fax: (301) 251-122; E-post: nhlbiinfo@rover.nhlbi.nih.go; Internett: http://www.nhlbi.nih.gov; Genetiske og sjeldne sykdommer (Gard) Informasjon Cente; PO Box 812; Gaithersburg, MD 20898-812; Tlf: (301) 251-492; Fax: (301) 251-491; Tlf: (888) 205-231; TDD: (888) 205-322; Internett: http://rarediseases.info.nih.gov/GARD; Kampanje oppfordret Forskning for Eosinofil Disease (FERDIG, Postboks 3, Lincolnshire, IL 6006, Tel: (847) 361-329, E-post: ellyn @ curedfoundatio, Internett: http: //www.curedfoundatio; Cincinnati Senter for Eosinofil Disorder, Cincinnati barnas Hospital Medical Cente, 3333 Burnet Avenu, MLC 201, Cincinnati, OH 45229-303, Tel: (513) 636-223, Faks: (513) 636-906, Tlf: (800) 344-246, TDD: (513 ) 636-490, E-post: med kopi @ ​​cchm, Internett: http: //www.cincinnatichildrens/eosinophil; Partnerskap for Eosinofil Disorder, PO Box 2954, Atlanta, GA 3035, Tlf: (713) 493-774, Faks: (713 ) 493-774, Internett: http: //www.apfed

Dette er et utdrag fra en rapport fra National Organization for sjeldne diagnoser (NORD). En kopi av den fullstendige rapporten kan lastes ned gratis fra NORD nettsiden for registrerte brukere. Hele rapporten inneholder tilleggsinformasjon, inkludert symptomer, årsaker, berørte befolkningen, relaterte lidelser, standard og investigational behandling (hvis tilgjengelig), og referanser fra medisinsk litteratur. For en fulltekstversjon av dette emnet, kan du gå til www.rarediseases og klikk på Rare Disease Database under “Rare Disease Information”.

Informasjonen som er gitt i denne rapporten er ikke ment for diagnostiske formål. Det er gitt kun for informasjonsformål. NORD anbefaler at berørte enkeltpersoner søke råd eller veiledning av sine egne personlige leger.

Det er mulig at tittelen på dette emnet er ikke navnet du valgte. Vennligst sjekk synonymer liste for å finne alternative navn (e) og Disorder Subdivision (e) som omfattes av denne rapporten

AE; IAE; idiopatisk akutt eosinofil pneumoni

Denne sykdommen inngang er basert på medisinsk informasjon som er tilgjengelig gjennom det tidspunkt ved enden av emnet. Siden NORDs ressursene er begrenset, er det ikke mulig å holde hver oppføring i den sjeldne sykdommen Database helt oppdatert og nøyaktig. Ta kontakt med etatene oppført i Resources for den mest oppdaterte informasjonen om denne lidelsen.

For ytterligere informasjon og hjelp om sjeldne lidelser, vennligst kontakt National Organization for sjeldne diagnoser ved postboks Box 1968, Danbury, CT 06813-1968, telefon (203) 744-0100, nettsted www.rarediseases eller e-post foreldreløs @ rarediseases

Sist oppdatert: 3/13/201; Copyright 2012 National Organization for sjeldne diagnoser, Inc.

Ingen

 fra National Organization for sjeldne diagnoser