alemtuzumab (intravenøst) riktig bruk

En sykepleier eller annet utdannet helsepersonell vil gi deg denne medisinen. Dette legemidlet gis gjennom en nål plasseres i en av venene.

Denne medisinen er vanligvis gitt for 2 behandlinger. Du vil motta denne medisinen i 5 påfølgende dager for den første behandlingsforløpet og for 3 dager ca 1 år senere for andre behandlingsforløpet. Hver behandling tar vanligvis ca fire timer per dag.

Du vil motta medisiner for å hindre allergiske reaksjoner (f.eks steroider) før du starter behandling med alemtuzumab.

Du må melde deg på et forskrivning program kalt Lemtrada ™ REMS program for å begynne å motta alemtuzumab. Legen din vil forklare programmet og har du registrerer et innmeldingsskjema. Sørg for å spørre legen din dersom du har noen spørsmål om Lemtrada ™ REMS forskrivning program. Det er svært viktig at du forstår og følger alle instruksjonene for programmet.

Denne medisinen bør komme med et medikament guide. Les og følg instruksjonene nøye. Spør legen din hvis du har spørsmål.