anabuse

Anabuse er en vanlig feilstaving av Antabuse (disulfiram).

Antabuse (Anabuse) brukes til å behandle alkoholisme. Antabuse (Anabuse) forstyrrer metabolismen av alkohol i kroppen. Dette fører til at du har en dårlig reaksjon når du drikker alkohol.

Antabuse (Anabuse) er en alkohol-misbruk avskrekkende. Det fungerer ved å blokkere nedbrytning av alkoholen, forårsaker ubehagelige bivirkninger (f.eks, oppkast, urolig mage) når selv en liten mengde alkohol er konsumert.

Antabuse (Anabuse) kan også brukes til andre formål enn de som er nevnt i denne medisinen guide.

Antabuse (Anabuse) bør ikke tas hvis du er under påvirkning av alkohol eller har drukket alkohol i de siste 12 timene. Antabuse (Anabuse) absorberes langsomt og elimineres langsomt av kroppen derfor dens virkninger kan vare i opptil 2 uker etter den første dosen.

Anabuse (Antabuse)