antidiabetika

Antidiabetika som mål å oppnå normoglykemi og lindre diabetes symptomer som tørste, polyuri, vekttap, ketoacidose. De langsiktige målene er å hindre utvikling av eller bremse utviklingen av langsiktige komplikasjoner av sykdommen. Valget av antidiabetiske middelet avhenger av type av diabetes.

Type I diabetes er hvor kroppen ikke produserer insulin, slik at insulin er den eneste behandlingsalternativ. Injisert insulin fungerer i likhet med endogen insulin til lavere blodsukker.

Type 2 diabetes er først behandlet med orale antidiabetika. Disse medisinene, enten gjør bukspyttkjertelen produsere mer insulin, bidrar til å redusere insulinbehovet av kroppen eller reduserer glukoneogenesen i leveren. Dersom normoglykemi ikke er oppnådd med orale legemidler så insulin kan tilsettes til terapien.

Vennligst referer til legemiddelklasser som er oppført nedenfor for mer informasjon.