antikoagulerende reversering agenter

 
Antikoagulerende reversering agenter er nødvendig når antikoagulasjonsbehandling må reverseres eller nøytraliseres i situasjoner når det er blødningskomplikasjoner, er en overdose av antikoagulasjonsbehandling eller uforutsett kirurgi nødvendig.

Medisinske tilstander forbundet med antikoagulantia reversering agenter