antivirale midler

Antivirale midler brukes til å hemme produksjon av virus som forårsaker sykdom. De fleste antivirale midler er bare effektiv når viruset replikerer.

Det er vanskelig å finne legemidler som er selektive for viruset som virus har de fleste av de metabolske prosesser i vertscellen. Men noen enzymer er bare til stede i virus og disse er potensielle mål for antivirale medikamenter.

Midler som hemmer transkripsjon av det virale genomet er DNA-polymerase-inhibitorer og revers transkriptase-inhibitorer. Proteasehemmere hemme posttranslasjonelle hendelser. Andre antivirale midler inhibere viruset fra å feste seg eller trenge inn i vertscellen. Immunomodulators indusere produksjon av vertscelle enzymer, som stopper viral reproduksjon. Integrase fra overførings inhibitorer forhindre integrasjon av viral DNA i vertens DNA ved å hemme viral integrase enzymet. Neuraminidasehemmere blokkere virus enzymer og hemme reproduksjon av virus.

Vennligst referer til legemiddelklasser som er oppført nedenfor for mer informasjon.