voksen akutt myelogen leukemi behandling (pdqто): [] -stages av voksen akutt myeloid leukemi

Når voksen akutt myelogen leukemi (AML) har blitt diagnostisert, er tester gjort for å finne ut om kreften har spredt seg til andre deler av kroppen.

Det er ingen standard staging system for voksen AML.

Sykdommen er beskrevet som ubehandlet, i remisjon, eller tilbakevendende.

Ubehandlet voksen AML

I ubehandlet voksen AML, er sykdommen nylig diagnostisert. Det har ikke blitt behandlet annet enn å lindre tegn og symptomer som feber, blødninger eller smerter, og følgende er sanne

Voksen AML i remisjon

I voksen AML i remisjon, har sykdommen blitt behandlet og følgende er sanne

Tilbakevendende Adult AML

Tilbakevendende AML er kreft som har dukket opp igjen (kommet tilbake) etter at den har blitt behandlet. AML kan komme tilbake i blod eller benmarg.

Denne informasjonen er produsert og levert av Nationa; Cance; Institute (). Informasjonen i dette emnet kan ha endret seg siden den ble skrevet. For den mest oppdaterte informasjonen, ta kontakt med Nationa; Cance; Institute via Internett nettsted på http: /; cancer.gov eller ring 1-800-4-kreft.

 Offentlig informasjon fra National Cancer Institute