voksen non-Hodgkin lymfom behandling (pdqто): [] – generell informasjon om voksen non-Hodgkin lymfom

Voksen non-Hodgkins lymfom er en sykdom hvor ondartet (kreft) celler dannes i lymfesystemet.

Anatomi av lymfesystemet, viser lymfeårer og lymfeknuter organer, inkludert lymfeknuter, mandlene, thymus, milt og benmarg. Lymfe (klar væske) og lymfocytter reise gjennom lymfeårer og inn i lymfeknutene hvor lymfocyttene ødelegger skadelige stoffer. Lymfen kommer inn i blodet gjennom en stor vene i nærheten av hjertet.

Fordi lymfevevet finnes i hele kroppen, kan voksen non-Hodgkin lymfom begynne i nesten en hvilken som helst del av kroppen. Kreft kan spre seg til leveren og mange andre organer og vev.

Non-Hodgkin lymfom hos gravide kvinner er det samme som sykdom i drektige kvinner i fertil alder. Imidlertid er behandlingen forskjellig for gravide. Dette sammendraget inneholder informasjon om behandling av non-Hodgkin lymfom under graviditeten

Non-Hodgkin lymfom kan oppstå i både voksne og barn. Behandling for barn, men er forskjellig fra behandling for voksne. (Se PDQ sammendraget på Childhood Non-Hodgkin lymfom Behandling for mer informasjon.)